۱۰ ضرورت اصلاح نظام کارمزد خرید کارتی؛ از توسعه زیرساخت‌ها تا خلق نوآوری و حفظ کیفیت