ورود مرغ گرم به استان تهران 4 برابر شد/ تولید مرغ در میادین کمتر از قیمت مصوب