کد خبر : 61662
حمله زودهنگام انتخاباتی به همکاران و شهردار!
ارتباطات برتر: هرچند تنها حدود نیمی از عمر چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشورمان سپری شده و زمان زیادی تا انتخابات پنجمین دوره این نهاد قانون گذاری شهری باقیمانده، اما برای برخی اعضای شورا، نبردهای انتخاباتی از هم اکنون آغاز شده است؛ آنقدر که خطابه های آتشین در این باره ایراد نمایند و برای دیده شدن، به زمین و زمان ایراد بگیرند.
به گزارش پایگاه خبری ارتباطات برتر:  در روزهايي كه هموطنان در ماه ضيافت بسر مي برند اخبار رسیده از اصفهان حکایت از آن دارد که حال و هوای مجموعه برخي در  این خطه مشهور از کشورمان غبار آلودتر از هوای دیارهای غربی، جنوبی و مرکزی کشورمان است.این را بازتاب سخنان یکی از اعضای شورای اسلامی این شهر در دنیای مجازی و پر و بال هایی که برخی به این خطابه می‌بخشند، نشان می‌دهد؛

سخنانی عجیب که خواسته یا ناخواسته این نماینده را در صف پیشتازان تبلیغات انتخاباتی در این شهر قرار می‌دهد. اظهاراتی که هرچند ظاهر و رنگ و بوی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی دارد اما آنقدر زودهنگام و بی مقدمه بیان شده‌اند که نمی‌توان فارغ از شائبه هایی که آفریده بدان نگریست و درباره اش قضاوت کرد.

کافی است به نطق کوتاه این نماینده که در کمتر از دو دقیقه به تازگی در صحن شورای اسلامی شهر اصفهان ایراد شده توجه نمایید تا دریابید که آقای نماینده در میانه عمر شورای چهارم، چگونه برخی اقدامات صورت گرفته در شهرداری اصفهان را به انتخابات دوره آتی شورا گره زده و از رئیس سازمان صدا و سیما گرفته تا شهردار و حتی برخی همکارانش در شورای شهر را تلویحا به اقدامات تبلیغاتی در راستای انتخابات متهم کرده است؛ بخوانید تا برسیم به ادامه ماجرا:
 
[ابتدا] درخواست اینجانب [ابوالفضل قربانی] از جناب نورصالحی [معاون مالی شهرداری اصفهان] این است که طی یک گزارش مکتوب، میزان پرداخت‌های صورت گرفته توسط شهرداری اصفهان و سازمان‌های وابسته به صدا و سیمای مرکز اصفهان یا شبکه های دیگر، به همچنین برنامه‌هایی که با مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم شهرداری اصفهان تهیه و تولید شده است را در یکی از جلسه‌های تلفیق ارائه نمایند.

ثانیا، مسئول روابط عمومی شهرداری توضیح دهند با کدام برنامه ریزی و زمان بندی، رسانه های تحت امر آن روابط عمومی، برنامه ها و اقدامات شهرداری اصفهان را گزارش می نمایند؛ همچنین نحوه توزیع زمان و حضور در رسانه ها توسط مدیران و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به چه ترتیب و چگونه می‌باشد، به ویژه سیمای شهر و صدای شهر.

ثالثا، با توجه به اینکه صدا و سیما یک رسانه ملی می‌باشد، مسئولین محترم صدا و سیما، یه ویژه مسئول جدید آن، جناب آقای عسگری [رئیس سازمان صدا و سیما] بایستی توجه داشته باشند نباید اجازه دهند به دلیل ندادن یا نداشتن بودجه به جایگاه این رسانه آسیب و خللی وارد گردد؛ بدیهی است اگر صدا و سیما با گرفتن پول از نهادها یا شرکت ها یا افراد، مگر در موارد تبلیغات که در قانون پیش بینی شده است، اقدام به تهیه و تولید برنامه‌های تبلیغاتی نماید، آن برنامه دیگر در حد و اندازه رسانه ملی نخواهد بود.

رابعا، با توجه به انتخابات پیش رو، صدا و سیما بایستی توجه نموده، طبق قانون نباید شرایطی را فراهم نماید تا فرد یا افرادی بتوانند از رسانه ملی در راستای برنامه‌های تبلیغاتی خود استفاده نموده و از این امکان استثنایی بهره برداری نمایند. در حال حاضر با توجه به شنیده‌ها و بعضی از قرائن موجود، بعضی از افراد با هدف شرکت در انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر در برنامه های سیمای مرکز اصفهان حضور پر رنگ تر و معناداری اختصاص داده‌اند؛ قطعا اگر در این خصوص کوتاهی صورت گیرد، نزد خداوند متعال و مردم و افرادی که حقی از آنها تضییع می‌گردد، بایستی پاسخگو باشند.

امیدوار هستم مطالب و تذکرات امروز بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم بدون هیچ سانسوری منتشر گردد.
 
تذکرات این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان را از چند منظر می‌توان مورد ارزیابی قرار داد؛ نخست از این منظر که زنهار دادن درباره انتخابات، آن هم در شرایطی که حدود نیمی از عمر شورای فعلی باقیمانده، اگر نگوییم بی سابقه، نادر و کم سابقه است. به ویژه زمانی که می‌بینیم این تذکرات و نهار ها نه در قالب تذکرات فنی و موثق یک نماینده مردم، که بر اساس «شنیده ها و قرائن» [نقل به مضمون] بیان شده اند. ادعاهایی که نه در راستای وظیفه نظارتی این نماینده، صحیح و قابل رسیدگی به نظر می‌رسند و نه بر مبنای قوانین و مقررات، سندیت پیدا کرده و قابل پیگرد هستند.

از این وجه ماجرا که بگذریم، ایرادی که این عضو شورا به توزیع زمان میان اعضای شورای شهر برای حضور در رسانه ملی وارد می‌داند و با تاکید بر «ملی» بودن رسانه ملی، انحراف از آن را در راستای تبلیغ برای ه

مکاران و دیگران خوانده و آن را مصداق تخلفات انتخاباتی ذکر می‌داند، حاوی اشکال بزرگتری است چراکه نشان می‌دهد نگاه این نماینده نه به خدمت و ارائه توضیح به مردم در راستای مسئولیت های محوله، که صرفا بر مبنای مسائل انتخاباتی است.

به عبارت بهتر، اگر اصل را بر خدمت افراد بگذاریم و از این زاویه به ماجرا بنگریم که حضور مسئولان در رسانه ملی در راستای ارائه برنامه ها و اهداف ایشان و حتی سخن گفتن درباره دستاوردهایی که در مسیر خدمت داشته اند، باشد، به ضرورت حضور مسئولان در رسانه ها و ارائه توضیح به  مردم پی خواهیم برد. اتفاقی که تنها مسئولانی از آن روی گردان هستند که نه برنامه ای برای ارائه به مردم دارند و نه دوران مسئولیتشان دستاوردی برای جامعه به همراه داشته است.

بر این اساس، تنها در صورتی می‌توان حضور مسئولان در رسانه ملی و دیگر رسانه ها را امری مذموم و در راستای توفیق در انتخابات دو سال آینده خواند که معتقد بود ایشان کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته اند؛ ادعایی که اگر منظور نظر نماینده معترض شورای شهر اصفهان باشد، بهتر است مستدل و با جزئیات باشد، نه با درخواست از رئیس کل سازمان صدا و سیما و پیش کشیدن مسائلی همچون کمبود بودجه یا حتی پرداخت نشدن بودجه ایشان!

يكي از موارد ناب ديگر حركت برخي از رسانه ها در پوشش أين بود كه وقتي جالب مي شود كه از قبل أين مطلب در اختيار انها بوده است و صرفا يك تذكر تشريفاتي با هدف تخريب بوده است.

از همه این موارد جالب تر، تاکید شدید این نماینده به انتخاباتی بودن حضور همکاران خود در شورای شهر و مدیران شهری در برنامه های رسانه ملی است؛ موضوعی که بیش از نیمی از تذکرات این نماینده را به خود اختصاص داده و پس از ایراد این نطق در صحن شورا، به شکلی مفصل تر در دنیای مجازی منتشر شده تا این باور را در مخاطبان ایجاد کند که حضور هیچ عضو شورای شهر و مدیرشهری ای در رسانه ملی رقم نمی‌خورد، الا آنکه برنامه ریزی جهت پیروزی ایشان در انتخابات بعدی شورا صورت گرفته است؛

 موضوعی که گویی خطاب به ناظران انتخاباتی بیان شده تا توجه ایشان را به سمت برخی کاندیداهای احتمالی جلب نماید؛ انگار نه انگار که در پایان عمر شورا، آنچه می‌تواند بهترین ملاک برای اثبات کارآمدی افراد در شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری باشد، کارنامه ای است که این افراد از خود به جای می‌گذارند.

اگر در تمام انتخابات وريكرد مقام معظم رهبري را در عدم ورود زودهنگام به رقابت ها بدانيم أين اقدام نشان از چه موضوعي است؟

رویکری که می‌توان با تکیه بر آن، اگر نماینده ای صرفا به حضور در برنامه های تلویزیونی برای معرفی خود اکتفا کرده، به افشاینیت وی کمک نماید و به مطرح شدن افرادی منجر شود که به جای تبلیغات و ضد تبلیغات، از خود کارنامه قابل قبول خدمتی به جا گذاشته اند. اینجاست که جا دارد از نمایندگان مردم بخواهیم به جای سهم خواهی از رسانه ملی و دیگر مجموعه ها برای حضور در تریبون های مورد توجه مردم، تلاش نمایند که کارنامه قدرتمندی از خود به جای بگذارند!

منبع: شما نیوز
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :
آخرین اخبار